Betalingsvoorwaarden

 

Betaling

  Er wordt direct na afloop van de verhuizing afgerekend, tenzij anders overeen gekomen.
  Wij beschikken over een mobiel pinapparaat, waardoor u na afloop van de verhuizing direct af kunt rekenen met uw banpkas.
  Het is ook mogelijk om met contant geld te betalen. Wij vragen u hierbij zo gepast mogelijk te betalen.
•  Clertax Verhuizingen kan in sommige gevallen een aanbetaling van de klant verlangen.
•  Indien betaling achteraf per factuur plaats vind, gelieve het verschuldigde bedrag binnen de gestelde betalingstermijn voldoen.

 

 

Factuur

De factuur van de verhuizing / werkzaamheden wordt achteraf per e-mail of per post (indien gewenst) toegestuurd.

De factuur wordt standaard naar de door ons bekende gegevens gestuurd.
Verschilt het factuuradres van uw opdrachtadres, dan verzoeken we u tijdig de juiste gegevens aan te leveren.

 


 

Terms of payment


Payment

• Immediately after the relocation is done, unless otherwise agreed.
• We have a mobile pin device, so that you can immediately count on your bank account after the move.
• It is also possible to pay with cash. We ask you to pay as appropriate as possible.
• Clertax Verhuizingen may in some cases require a down payment from the customer.
• If payment afterwards takes place by invoice, please pay the amount due within the set payment term.

Invoice

The invoice for the relocation / work will be sent afterwards by e-mail or by post (if desired).

By default, the invoice is sent to the data known to us. If the invoice address of your order address differs, we request that you provide the correct details in time.Follow us on Facebook